درباره مجموعه توانگر

اولین مجموعه ارائه دهنده خدمات درمانگری در ایران

توانگراولین مجموعه ارائه دهنده خدمات درمانگری در ایران می باشد که توانسته است در خدمات رسانی به افراد نیازمنده خدمات درمانگری گامی موثر را در جامعه فراهم سازد

travel booking
connected world

آنچه که ما را از دیگران متمایز می کند

مجموعه توانگر سعی دارد در راستای خدمات به بیماران سهم زیادی از مسئولیت اجتماعی خود را جبران کند و در این گام توانسته ایم سربلند باشیم و امیدواریم جامعه ای سالم تر داشته باشیم

چرا باید از توانگر استفاده کنید

ویژگی ها و مزیت های توانگر

مشاوره در هر زمان

مشاوره آنلاین در هر ساعت از شبانه‌روز

هزینه مناسب

هزینه فوق‌العاده مقرون به صرفه

کارشناسان متخصص مشاوره

اتصال به مشاور متخصص در حوزه مورد‌نظر

مشاوره محرمانه

مشاوره به‌صورت کاملا محرمانه